ต.ค.
15

ติดตาม รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม
ขอให้ รพ.สต. ที่ยังไม่ได้ ส่งรายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม มีรายชื่อ ดังนี้
1.รพ.สต.ห้วยไฟ
2.รพ.สต.ท่าเลอ
3.สสช.ห้วยหยวก
ทังนี้ถ้าดำเนินการเสร็จแล้วขอความกรุณาส่ง รายงานให้ สสอ.เวียงสา ด้วยครับ

Comments are closed.